home.gif (2864 bytes)

Ledne razmere na Hrvaškem

slapovi.gif (10130 bytes)
Evo nekaj informacija iz Hrvatske koje bi bile interesantne slovenskim plezalcima. Kod nas obstaja samo jedno područje sa slapovima ali vrlo interesantno : Zeleni vir kod Skrada. Tamo se napravi  5-6 dosta dobrih slapova oko 100 m visine. Neko od Slovenaca je tamo i penjao čak i jedan novi. Interesantni su : Troskok ( penjali smo ga pred neki dan ) 100 m ocjene 4,  Demon goranskih šuma 5 100m, Rumeno nezaupanje 100m 5+ ( to je metar uska svijeća! ).
No prava bomba je u kanjonu Vražji prolaz di ima nekoliko neispenjanih slapova jer su za nas preteški.
Bili bi vrlo teške kombi smjeri. Dva su posebno interesantna , žal nemam sliku!
Opis : 20 m oko osamdeset st, 15 m skale da prideš na tretjinu sveče gledano od spodaj onda je viseča 20-30 m sveča kakav metar široka. Potem štant pa 50,60 ? m okomitog masivnog leda. Sve izgleda ludo. Malo dalje je još jedan koji počne ledom pa skale pa viseča sveča pa struga.
Ambijent je enkraten jer je sve u klancu , blizu je ogromni previs Zelenog vira...
Ako je cesta suha a je ( s lancima bez problema ) da se doć na 5 min od slapova autom. Mrcine u Klancu su spremne za ljubitelje teških kombi!
Pozivam slovenske plezalce da im skinu junf!
Boris Čujić ( 091 -504 1387 )