Korea 2011

Albanija-Crna gora 2006

Tajikistan 2005

France 2001

Peru 2000

Namibia 2000

Peru 1999